Komponenšu tipa mehāniskie blīvslēgi

Komponenšu tipa mehāniskie blīvslēgi ir visbiežāk lietotais vārpstas blīvslēgu tips. Visplašākais pielietojums gan ūdensapgādē, siltumapgādē, notekūdeņos, tā arī pārtikas un vieglajā rūpniecībā.

Lai arī ir nepieciešamas zināmas iemaņas šo blīvslēgu uzstatīšanā, vienkāršā konstrukcija, plašā pieejamība un cena ir noteicošie faktori komponenšu tipa blīvslēgu popularitātei.

Mūsu piedāvājumā ir pilns komponenšu tipa blīvslēgu klāsts, sākot ar DIN EN 12756 (24960) standartizētajiem blīvslēgiem, beidzot ar specifiskajiem risinājumiem pārtikas rūpniecībai.

Piedāvājam esošo blīvslēgu nomaiņu pret analogiem, vai arī blīvējuma optimizāciju atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem.