Apakšējās iekraušanas ierīces

Autocisternu uzpildei ar naftas produktiem mēs rekomendējam apakšējo uzpildi – mūsdienīgāko, drošāko un lietotājam ērtāko metodi.

Pirmās apakšējās iekraušanas sistēmas ASV un Eiropā tika ieviestas 20 gs 50. gados un pirmais API rekomendētās prakses RP1004  izdevums publicēts 1967. gadā; nevar teikt ka apakšējā iekraušana būtu jauna metode, tomēr – Latvijā salīdzinoši mazāk izplatīta.

Apakšējās iekraušanas sistēmām ir virkne priekšrocību:

  • Ugunsdrošība – mazāks risks veidoties statiskai uzlādei, kā  arī ciešs kontakts starp cisternu un uzpildes ierīci;
  • Mazāki riski produkta noplūdēm apkārtējā vidē, attiecīgi – samazināts piesārņojumu risks un ugunsbīstamība;
  • Personāla drošība – visas darbības norisinās zemes līmenī, pievienošanās un atvienošanās ir vienkārša un saprotama;
  • Efektīva tvaiku savākšanas iespēja – līdz 95% tvaiku savākšana un, attiecīgi, iespēja tos rekuperēt;
  • Mazāk produkta piesārņojums – savienojumi ir ciešāki un drošāki;
  • Ātrāka uzpilde – plūsmas ātrums līdz 2500 l/min un vienkāršota pieslēgšanās, kā arī iespēja vienlaicīgi pildīt līdz par 6 sekcijām, nodrošina visātrāko autocisternas uzpildi;
  • Vienkāršāks uzpildes sistēmu aprīkojums – nav nepieciešamas platformas, atvāžamās kāpnes, aizsargreliņi.

OPW piedāvātās apakšējās uzpildes rokas ir drošas, uzticamas, un pilnībā saskaņā ar jaunāko ES likumdošanu.