Augšējās iekraušanas ierīces

Autocisternu uz dzelzceļa cisternu augšējā uzpilde un noliešana joprojām ir efektīva un droša metode šķidro kravu pārkraušanai.

Pārkraušanas ierīcēm ir nepieciešama horizontālā kustības brīvība, lai sasniegtu tālāko cisternas lūku nepārvietojot cisternu; vertikālā kustības brīvība un atbilstošs nokarcaurules garums dažāda augstuma cisternām.

Pareizi projektēta augšējās pārkraušanas sistēma pilnībā nodrošina šīs prasības.