Lieta korpusa ķīļveida aizbīdņi

Vēsturiski vissenākais un vispolulārākais noslēgvārsta veids.Ķīļveida aizbīdņus raksturo robusta un droša konstrukcija. Slēgelements (ķīlis), izmantojot griezes momenta spēku, tiek „sēdināts”, lielākoties, starp metāla gredzeniem. Iespējams, tieši mehāniskā noturība ir pamatā uzskatam, ka ķīļveida aizbīdņi ir visuniversālākais noslēgarmatūras tips.