Kasešu tipa mehāniskie blīvslēgi

Kasešu tipa mehaniskie blīvslēgi tika radīti, lai ekonomētu iekārtas remonta laiku, lai izvairītos no kļūmēm blīvslēga salikšanas gaitā un nodrošinātu iespēju pārbaudīt blīvslēga hermētiskumu izgatavotājuzņēmumā.

Kasešu tipa blīvslēgs tiek piegādāts kā vienots mezgls – blīvvirsmas un korpusa detaļas ir saliktas un nofiksētas uz vārpstas čaulas, nepieciešams tikai blīvslēga korpusu nostiprināt sūkņa korpusā un vārpstas čaulu uz vārpstas.

Procesos, kur iekārtas dīkstāve ir nepieļaujama, kasešu tipa blīvslēgu priekšrocības ir acīmredzamas, tādēļ piemēram sūkņiem naftas un smagajai ķīmijas rūpniecībai (API standarta sūkņi) kasešu tipa blīvslēgu lietošanu nosaka standarts.

Kasešu tipa blīvslēgus piedāvājam gan jauniem sūkņiem, gan arī piedāvājam sūkņu modernizāciju – tai skaitā Krievijā (PSRS) ražotiem sūkņiem. Vairāk par sūkņu modernizāciju sadaļā ‘’serviss’’.