Mehanisko blīvslēgu apsaistes sistēmas

Mehanisko blīvslēgu apsaistes sistēmas paredzētas apkārtējās vides aizsardzībai un blīvslēga ekspluatācijas apstākļu uzlabošanai.

Procesos kur:

  • Nav pieļaujama pārsūknējamā produkta nokļūšana apkārtējā vidē;
  • Pārsūknējamais produkts ir karsts (iztvaiko) vai auksts (kristalizējas, sasalst);
  • Pārsūknējamais produkts nenodrošina pietiekamu blīvējošo virsmu eļļošanos

Mēs piemeklēsim atbilstošu apsaistes sistēmu.