Pumptechnique ir savs servisa dienests. Mūsu klienti nav atkarīgi no trešās puses profesionalitātes, jo ir nodrošināti ar kvalitatīvu atbalstu pēc iekārtu piegādes garantijas laikā un pēc tā beigām.


Kivere.png

Sūkņu uzstādīšana objektā

Izmantojot šo programmu, tiek nodrošināta adekvāta sūkņa agregāta darbspēja. Būtiskākā daļa no šīs programmas- sūkņu iekārtu montāžas virsuzraudzība, ir iekļauta visu mūsu piegādāto industriālo sūkņu agregātu cenā:

 • Visaptveroša iekārtu pārbaude pirms to piegādes;
 • Montāžas vietas izvērtējums;
 • Sākotnējā sūkņu uzstatīšanas pārbaude pirms to pievienošanas cauruļvadiem, tajā skaitā starpasu centrējuma pārbaude;
 • Starpasu centrējuma pārbaude, izmantojot jaunākās lāzercentrēšanas tehnoloģijas, pēc to pievienošanas cauruļvadiem;
 • Sūkņa korekta palaišana;
 • Īsa pasūtītāja personāla instruktāža.

Papildus iespējams (un ieteicams) ir veikt sūkņa darba parametru pārbaudi izgatavotājrūpnīcā, darba parametrus pārbaudīt uz vietas pēc sūkņa palaišanas, kā arī, piereģistrēt sākotnējo sūkņa vibrācijas un trokšņu līmeni, enerģijas patēriņu.

Barometrs.png

Sūkņu darbības uzraudzība

Sūkņu darbības uzraudzība ir pirmais, kas jāveic, lai izvairītos no neparedzētām iekārtu dīkstāvēm un sūkņu agregātu remonta izmaksu samazināšanai.
Programma sevī ietver ilgtermiņa apkopes līgumu:

 • ar plānoto apkopes grafiku;
 • rezerves daļu uzglabāšanu;
 • dažādas iekārtu uzraudzības aktivitātes pēc izvēles atsevišķu iekārtu mezglu padziļinātai izpētei vai pastiprinātai uzraudzībai.

Piedāvājam veikt arī padziļinātu vietas apskati sūkņu agregātu darba izmaksu optimizēšanai.

Atslega.png

Sūkņu remonts

Diemžēl, ir situācijas, kad nepieciešams sūkņa remonts.
Standarta remonta pakalpojuma paketē ietilpst:

 • sūkņa inspekcija pirms remontadrbu veikšanas un remontdarbu tāmes sastādīšana;
 • sūkņa bojāto daļu nomaiņa;
 • sūkņa korpusa antikorozijas apstrāde;
 • remonta atskaites sastādīšana.

Komplicētākos gadījumos piedāvājam veikt sūkņu vispārēju atjaunošanu, kas ietver:

 • bojāto daļu izgatavošanu no jauna;
 • visrsmu atjaunošanu ar Belzona materiāliem;
 • sadarbībā ar Flowserve remonta dienestu, hidraulisko parametru atjaunošanu un paaugstināšanu.

Starp citu, remontējam visu ražotāju industriālos sūkņus!